Kronobergs Nämndemannaförening

Senast föregående Evenemang

Folkmorden i Rwanda

JF Liedholms väg 1, Växjö JF Liedholms väg 1, Växjö

Välkomna till en intressant afton! Nämndeman Håkan Belin berättar om Folkmorden i Rwanda och därpå följande rättegång i Stockholm. Håkan tjänstgjorde som nämndeman under rättegången. Anmälan senast 25 maj till magdalena@informa.nu Anmäl även eventuella allergier, och önskemål om Du vill delta digitalt.

Rättspsyk

JF Liedholms väg 1, Växjö JF Liedholms väg 1, Växjö

Välkomna till en intressant afton! Bitr. Verksamhetschef David Wirdelöv föreläser om innovationer och uppnådda mål med samhällsskyddet. Psykolog  David Ivarsson föreläser om behandling i kriminalvården för klienter dömda för våld i nära relationer och psykolog Adam Meddeb föreläser om sexualbrott och riskfaktorer för återfall. Anmälan senast 14 april till magdalena@informa.nu Anmäl även om Du vill delta […]

Endast för administratörer