Kronobergs Nämndemannaförening

Bli medlem

Kort om ditt medlemskap…

Medlemskapet är viktigt för att vara med och påverka. Kronobergs Nämndemannaförening är ansluten till Nämndemännens Riksförbund som arbetar målmedvetet för att bibehålla och förbättra villkoren för nämndemännen. Bland annat gäller det vårt arvodessystem, speciellt halvdagsarvodet…

Fem skäl att vara ansluten till NRF:

  • Ett starkt socialt nätverk
  • Resor som ger dig perspektiv
  • En bra försäkring när olyckan är framme
  • Utbildning för ökad rättsmedvetenhet
  • En uppskattad medlemstidning


Med bästa hälsningar från
Kronobergs Nämndemannaförening

Endast för administratörer