Kronobergs Nämndemannaförening

Välkommen till Kronoberg Nämndemannaförening

Vi hälsar dig varmt välkommen till Kronoberg lokala sida.

Kronobergs nämndemannaförening är en partipolitiskt obunden, ideell förening för samtliga nämndemän i hela Kronobergs län. Vi verkar för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och fortbildning av nämndemän. Detta i form av utbildningskvällar, studiebesök och temadagar. Gemenskapen i föreningen främjar även till generella diskussioner nämndemän emellan för att utvecklas i sin roll. Föreningen ska även på lokal nivå tillvarata medlemmarnas intressen inom domstolarna och det som rör uppdraget som nämndeman. Därför har vi regelbunden kontakt med de lokala domstolarna och riksförbundet.

Föreningens funktion är att uppmuntra, informera och kompetensutveckla medlemmarna. Målsättningen är att du ska träda in i ditt uppdrag med stärkt självförtroende, ökad inblick för de olika aktörerna i hela rättskedjan, samt känna dig trygg med denna gemensamma plattform.

Är du intresserad av att få veta mer om uppdraget, eller att bli medlem i föreningen? Varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen så får du mer information.

Planerad kompetensutveckling 2023 – 2024

föreläsning på Polishuset i Växjö tisdagen den 27 februari kl. 17.30-19.00. Föreläsare är Marcus Gustavsson, gruppchef grova brott samt Christina Severinsson, förundersökningsledare grova brott. OBS! ...
Läs mer

Endast för administratörer